• Φωτογραφίες - Αναρρίχηση Πάγου
  • Ice01
  • Ice02
  • Ice03
  • Ice04
  • Ice05
  • Ice06
  • Ice07
  • Ice08-1996/07 Άλπεις - Studerhorn
    
  • Ice09-2001/02 Γαλλικές Άλπεις La Grave-1
  • Ice10-2002/02 Γαλλικές Άλπεις La Grave-2
  • Ice11-2002/02 Γαλλικές Άλπεις La Grave-3
  • Ice12-2002/02 Γαλλικές Άλπεις La Grave-4
  • Ice13-2003/03 Γαλλικές Άλπεις - Βορεινή Droites-1
  • Ice14-2003/03 Γαλλικές Άλπεις - Βορεινή Droites-2
  • Ice15-2005 Πυραμίδα - Γκίωνα Χειμερινή Blotti-1
  • Ice16-2005 Πυραμίδα - Γκίωνα Χειμερινή Blotti-2
  • Ice17-2006/01 Γαλλικές Άλπεις - Les Moulins WI6-2
  • Ice18-2006/01 Γαλλικές Άλπεις La Grave
  • Ice19-2006/02 Γαλλικές Άλπεις - Fournel