• Φωτογραφίες - Aconcagua (6962μ.) 01-2015
  • 01-Προς “Plaza Francia” 4000 μ.
  • 02-Aconcagua από Base camp, Plaza de Mulas 4300 μ.
  • 03-Base camp “Plaza de Mulas” 4300 μ.
  • 04-Camp “Canada” 4800 μ.
  • 05-“Plaza de Mulas” από Camp Canada.
  • 06-Προς Camp “Berlin” 5800 μ.
  • 07-Camp “Berlin”
  • 08-Ηλιοβασίλεμα στο “Berlin”
  • 09-Θέα από 6000 μ.
  • 10-Πορεία στα 6300 μ.
  • 11-Αρχή της “Canaleta” 6600 μ.
  • 12-2η ψηλότερη κορυφή
  • 13-Κορυφή Aconcagua 6962 μ.
  • 14-Μεταφορά εξοπλισμού στο Base Camp