• Αλλαγή Ημερομηνίας Εξόρμησης
  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εξόρμηση το διήμερο 26-27/6/2010 στο Φαράγγι Ερυμάνθειου Κάπρου μετατίθεται στις 3-4/7/2010.