• Άλλαγή ημερομηνίας
  • Η αναφερόμενη στο πρόγραμμα εξόρμηση στα Μέθανα στις 2-3/7/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί στον Ιούλιο αλλά θα μεταφερθεί τον Σεπτέμβριο στην ημερομηνία όπου θα αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα.

    Θα χαρούμε να σας δούμε

    Με εκτίμηση