• Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α
  • Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α, όπου θα διεξαχθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.