• Φεστιβαλ Σχολικων Δραστηριοτήτων 2013
  • Ο ΕΟΣ Ελευσίνας έδωσε το παρών στο φεστιβάλ παρουσίασης  των σχολικών προγραμμάτων που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής .  

    Μας χαρεί το γεγονός που ο Δήμου Ελευσίνας και η Διεύθυνσης Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αγωγής Υγείας. οργανώνουν τέτοια φεστιβάλ.

     Θα χαρούμε να επαναληφθεί και του χρόνου για να το επισκεφθούν περισσότερα σχολεία.