• Οδηγίες - Όροι Συμμετοχής
 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

  Όροι συμμετοχής

  • Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις, πρέπει να επικοινωνούν με τα γραφεία μας και να ενημερώνονται γι' αυτές.
  • Οι αναβάσεις ενδέχεται να είναι και εκτός μονοπατιών.
  • Οι ώρες πορείας που αναγράφονται στο πρόγραμμα υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Παρόλα αυτά οι ώρες πορείας εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, τις δυνατότητες και την ομοιογένεια της ομάδας και ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις αναγραφόμενες. Η τεχνική δυσκολία επίσης εξαρτάται άμεσα από τις επί τόπου συνθήκες.
  • Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει την ανάβαση ή μέρος αυτής και θελήσει να απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους, οφείλει να το αναφέρει και να πάρει την άδεια του αρχηγού της δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, καμία ευθύνη δεν φέρει ο αρχηγός και γενικά ο ΕΟΣ Ελευσίνας.
  • Στις διαδρομές με χιόνι απαιτούνται γνώσεις χειμερινού βουνού (χρήση πιολέ, κραμπόν κ.λ.π.)
  • Ασφαλιστική κάλυψη στις αναβάσεις εσωτερικού είναι στην προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις με τις οποίες δεν διαγνώστηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας σωματικό ή ψυχολογικό, που ενδεχομένως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ατομική του ασφάλεια ή την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας. Σε περίπτωση που εν γνώσει κάποιου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κατάσταση της υγείας του υποχρεούται να ενημερώσει το Σύλλογο κατά τη δήλωση συμμετοχή του στη δραστηριότητα.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών. Ο αναγκαίος εξοπλισμός υπαγορεύεται από τις καιρικές συνθήκες και τη δυσκολία της ανάβασης. Ο ορειβάτης οφείλει να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού του. Η επιλογή του αναγκαίου εξοπλισμού και η ορθή τοποθέτησή του στο σακίδιο είναι σημαντικοί παράγοντες που μαθαίνονται μόνο μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας.
  • Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος της εξόρμησης, μπορεί όμως κατά την κρίση του να το τροποποιήσει ή και να ματαιώσει ολικώς ή μερικώς, λόγω απρόβλεπτων πολλές φορές καιρικών συνθηκών του βουνού, της δυσκολίας των διαδρομών και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων ή άλλων δυσκολιών που δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης είτε γιατί δεν φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, είτε για κάποιο άλλο βάσιμο λόγο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ατομική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας.
  • Έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου μόνο ενήλικα άτομα. Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής ανηλίκου, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα  από πρώτου βαθμού ενήλικου συγγενή, μέλος Σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α., ο οποίος φέρει πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό, ατύχημα ή θάνατο που μπορεί να προκληθεί στον ανήλικο από ή κατά τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Συλλόγου.    
  Δήλωση συμμετοχής
  • Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει την καταβολή του 50% του κόστους εκδρομής.
  • Οι συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνονται : στις μονοήμερες μέχρι την Τετάρτη πριν την εξόρμηση, ενώ στις διήμερες δεκαπέντε μέρες (Τηρείται σειρά προτεραιότητας).
  • Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι δύο ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το τίμημα εξοφλείται κανονικά.
  • Στις αναβάσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο Μέλη του συλλόγου μας ή Μέλη Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Ο.Α.
  • Μέλη άλλου Ορειβατικού Συλλλόγου θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπέυθυνη Δήλωση Συμμετοχής, αποδοχής των αναφερόμενων όρων, (Πατήστε ΕΔΩ για την Δήλωση).
  • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν την ταυτότητα της Ε.Ο.Ο.Α. μαζί τους και να είναι θεωρημένη για το τρέχον έτος.
  • Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του συλλόγου,  γίνεται με την προϋπόθεση ότι  έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους, συμμετέχει και περπατά με δική του ευθύνη και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. που τυχόν συμβεί λόγω απείθειας συμμετέχοντα, ελλιπούς εξοπλισμού ή υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων του.

  Εγγραφή μέλους
  Για την εγγραφή μέλους στο Σύλλογο  απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο :
  • Αίτηση Εγγραφής Μέλους, η οποία πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συλλόγου, (Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση)
  • Εναλλακτικά μπορεί η αίτηση να αποσταλεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με email,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση αυτή πρέπει μέσα σε τριάντα ημέρες ο ενδιαφερόμενος να επισκεφτεί αυτοπροσώπως τα γραφεία μας, για να μπορέσει να προταθεί από δύο μέλη του Συλλόγου, όπως προβλέπεται, για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  • Το κόστος εγγραφής είναι δέκα (10€) εφάπαξ   και η ετήσια συνδρομή είκοσι (20€).
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες, μεγέθους ταυτότητας, για την έκδοση ορειβατικής ταυτότητας.