• Νέφη

 • Ανώτερα νέφη.
  Τα σύννεφα αυτά έχουν μέσο ελάχιστο ύψος 6000μ.Σε αυτά ανήκουν τρία κύρια είδη οι Θύσανοι, τα Θυσανοστρώματα και οι Θυσανοσωρείτες. Αυτά τα σύννεφα αποτελούνται μόνο από παγοκρύσταλλους.
   

  Θύσανοι (Cirrus,Ci),
  Σύννεφα λεπτά, ινώδη, συνήθως λευκά, παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μορφών (φτερά, λοφία, άγκιστρα κ.α.) και είναι διεσπαρμένα και ακανόνιστα. Πριν την ανατολή και μετά την δύση του ηλίου οι θύσανοι παίρνουν χρώμα ερυθρό ή κίτρινο

   
  Θυσανοστρώματα (Cirrostratus, Cs)
  Είναι λεπτά και λευκά και δίνουν στον ουρανό όψη γαλακτώδη. Οι ηλιακές ή σεληνιακές ακτίνες, όταν περνούν μέσα από τα σύννεφα αυτά σχηματίζουν το φαινόμενο της «άλως».
   
  Θυσανοσωρείτες (Cirrocumulus, Cc),
  Τα σύννεφα αυτά σχηματίζουν ομάδες ή σειρές από πολυάριθμες λευκές μπάλες ή ακόμα παρουσιάζουν σχηματισμούς  όμοιους με εκείνους στη λεπτή άμμο του βυθού της θάλασσας. Συχνά σχηματίζονται μπροστά από μια αναπτυσσόμενη καταιγίδα και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη βροχής ή χιονιού εντός 12ωρου ή 24ωρου, ειδικότερα όταν ακολουθούνται από μεσαία σύννεφα

  Μέσα νέφη.

  Τα σύννεφα αυτά έχουν μέσο ελάχιστο ύψος 2000μ και μέσο μέγιστο 6000μ. Σ’αυτά ανήκουν δύο κύρια  είδη οι Υψισωρείτες και τα Υψιστρώματα.

  Υψισωρείτες (Altocumulus, Ac),

  Τα σύννεφα αυτά έχουν σχηματισμούς όμοιους με τους  Θυσανοσωρείτες. Παρόλα αυτά  οι σχηματισμοί αυτοί είναι μεγαλύτεροι στους Υψισωρείτες.

  Υψιστρώματα (Altostratus, As),

  Είναι πέπλος φαιός ο οποίος πολλές φορές σκεπάζει ολόκληρο τον ουρανό. Ο ήλιος και η σελήνη φαίνονται θαμπά μέσα από τα σύννεφα. Από αυτά τα σύννεφα είναι δυνατό να προέρχεται βροχή ή χιόνι.


  Κατώτερα νέφη.

  Τα σύννεφα αυτά φτάνουν τα 2,000 μέτρα ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Σ’ αυτά ανήκουν τρία (3) είδη, τα Στρώματα  , οι Στρωματοσωρείτες και τα Μελανοστρώματα.

  Τα Στρώματα (Stratus, St)

  Είναι νέφη που μοιάζουν με ομίχλη αλλά δεν ακουμπούν στο έδαφος. Αν έλθουν στο έδαφος γίνονται ομίχλη, ιδίως το πρωί αλλά εξατμίζονται όταν βγει ο ήλιος.

  Από αυτά προέρχεται πολλές φορές ασθενής βροχή (ψιχάλα).

  Στρωματοσωρείτες (Stratocumulus, Sc)

  Είναι στρώματα ή έδρανα που αποτελούνται από πλακούντες ή κυλίνδρους ασαφείς και φαιούς μα σκοτεινά τμήματα.

  Μελανοστρώματα (Nimbostratus, Ns)

  Είναι χαμηλά σύννεφα με σκοτεινό φαιό χρώμα και άμορφα. Τα σύννεφα αυτά είναι τα  πιο βροχοφόρα. Η βροχή ή το χιόνι που προέρχονται από αυτά έχούν μικρή ένταση αλλά μεγάλη διάρκεια.


  Νέφη ανοδικών ρευμάτων.
  Τα σύννεφα αυτά έχουν μέσο κατώτερο ύψος 500μ περίπου. Σ'αυτά ανήκουν οι Σωρείτες και οι Σωρειτομελανίες.

  Σωρείτες (Cumulus, c)  

  Είναι σύννεφα πυκνά με κατακόρυφη ανάπτυξη, έχουν χρώμα υπόλευκο ή φαιό και μοιάζουν  με σωρούς από μπαμπάκι. Τα νέφη αυτά δίνουν πολλές φορές διαλείπουσες βροχές.

  Σωρειτομελανίες (Cumulonimbus,Sb)

  Έχουν πολύ μεγάλο όγκο και κατακόρυφη ανάπτυξη. Είναι ογκώδη και έχουν μεγάλα φορτία ηλεκτρισμού. Είναι τα πιο καταιγιδοφόρα σύννεφα και δίνουν βροχές ραγδαίες και διαλείπουσες που πολλές φορές συνοδεύονται και από χαλάζι.