• Προσανατολισμός στο βουνό
 •  

  Χαρτης:

  Χάρτης είναι η απεικόνιση μιας περιοχής καθώς και των χαρακτηριστικών στοιχείων της επί χάρτου. Ο χάρτης ο οποίος απεικονίζει το ανάγλυφο μιας περιοχή μαζί με μονοπάτια, ισοϋψείς υψομετρικές καμπύλες και λεπτομέρειες όπου μπορούν να βοηθήσουν στον προσανατολισμό αλλά και στην ενημέρωση ενός ορειβάτη  / πεζοπόρου για κάποια περιοχή, ονομάζετε Ορειβατικός ή πεζοπορικός χάρτης.
  Ο Σωστός πεζοπορικός / ορειβατικός χάρτης θα πρέπει εκτός από τους δρόμους να  περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  -         - Συντεταγμένες σε μορφή πλέγματος οι οποίες είναι κάθετες (μεσημβρινοί) και οριζόντιες ( παράλληλοι) γραμμές για να μπορεί να προσδιοριστεί το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της τοποθεσίας που βρισκόμαστε ή που θέλουμε να ελέγξουμε. Οι κάθετες γραμμές δείχνουν τον βορρά στον χάρτη.

  - Κλίμακα, η οποί α συνήθως στους Ορειβατικούς χάρτες είναι 1:50.000, δηλαδή 1 εκατοστό στον χάρτη αντιστοιχεί με 500 μέτρα ( 50.000εκατοστά) στην πραγματικότητα.

  - Υπόμνημα με όλα τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους καθώς και την κλίμακα του χάρτη, ονομασίες ποταμών-λιμνών, μονοπάτια, κορυφές, υψόμετρα κ.α.

  - Ισοϋψείς υψομετρικές καμπύλες, είναι καμπύλες χαραγμένες στον χάρτη που απεικονίζουν το ανάγλυφο μιας περιοχής. Κάθε καμπύλη περιλαμβάνει σημεία με το ίδιο υψόμετρο. Ανά 10 ή 5 υψομετρικές καμπύλες αναγράφετε το Υψόμετρο της περιοχής.   


     

  Ανάλογα με την κλίση του εδάφους, αν και οι ισοϋψείς καμπύλες έχουν την ίδια απόσταση, και όσο πιο απότομη είναι η μορφολογία του εδάφους  τόσο πιο  πολύ πλησιάζουν οι καμπύλες μεταξύ τους.

  Για να μπορέσουμε να προβάλουμε την κλίση της παρακάτω διαδρομής  χάρτη κλίμακας 1:50.000 παίρνουμε έναν χάρακα και χαρτί.
  • Μετράμε την απόσταση Α-Β και την μεταφέρουμε στο χαρτί.
  • Μετράμε τις ισοϋψείς καμπύλες που παρεμβάλλονται στην απόσταση Α-Β και τις πολλαπλασιάζουμε με την απόσταση που έχει οριστεί στον εκάστοτε χάρτη και μετά την μετατρέπουμε με την κλίμακα του χάρτη σε εκατοστά. πχ.20μ επί 20 ισοϋψείς ισούται με 400μ = 40.000εκ, άρα αντιστοιχεί με την κλίμακα 1:50.000 σε 1,25εκ.
  • Χαράσσουμε μία κάθετο Β-Β’με την υπολογισθείσα αυτή απόσταση από το σημείο Β, και τέλος εννοούμε τα σημεία Α-Β’ με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο τρίγωνο.
  • Όπως είναι γνωστό από την τριγωνομετρία η εφαπτομένη της γωνία κλίσεως (α) ισούται με την απέναντι κάθετο (ΒΒ’) διά την προσκείμενη  (ΑΒ)  μας δίνει τις μοίρες, δηλαδή εφ α= ΒΒ':ΑΒ
  • Επίσης οι μοίρες μπορούν να βρεθούν με την χρήση μοιρογνωμονίου
   

  Πυξίδα:

  Είναι το βασικό και απαραίτητο όργανο για την χάραξη πορείας και με το οποίο θα επιτευχθεί ο προσανατολισμός δείχνοντας την κατεύθυνσης του Βορρά και των μοιρών (αζιμουθιακών).

  Υπάρχουν δύο είδη φορητών πυξίδων.Η Πρισματική πυξίδα χρησιμοποιήστε στο πεδίο δράσης και δεν είναι ιδανική για την χάραξη πορείας επάνω σε χάρτη. Αντιθέτως έχει μεγαλύτερη ευκολία χρήσης στην χάραξη πορείας κατά την διαδρομή και στις διοπτεύσεις για τον καθορισμό μοιρών ή σημείων σε σχέση με τον χάρτη.

   
  Πυξίδα με γωνιόμετρο είναι ακριβής στον προσανατολισμό και ιδανική στην χάραξη πορείας επάνω σε χάρτη.

   
  Σημείωση: Τα μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ένδειξη της μαγνητικής βελόνας.

  Ο Γεωγραφικός (πραγματικός Βορράς) έχει μια απόκλιση μερικών μοιρών από τον Μαγνητικό Βορρά. Για την Ελλάδα είναι σχετικά μικρή. Σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη η απόκλιση γίνεται αρκετά πιο μεγάλη, για αυτό τον λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την μαγνητική απόκλιση της περιοχής που θα επισκεφτούμε.